Probleem met een incassobureau?

Particulieren en bedrijven komen niet zomaar in de (financiële) problemen en dan is een goed gesprek met de crediteur of een professioneel incassobureau vaak de betere oplossing. De afgelopen jaren komen de vele incassobureau’s in ons land met regelmaat in het nieuws. Vaak gaat het om negatieve berichtgeving over vorderingen die niet kloppen en zelfs intimidaties of afpersing gericht tegen een vermeende debiteur. Recent heeft de rechter ook herhaaldelijk uitspraken gedaan tegen incassobureau’s die niet alleen de debiteur, maar zelfs de eigen opdrachtgever de maat neemt.

 

De problematische handelswijze van incassobureau’s is al lang geen uitzondering meer. Dat geldt zowel voor de gevallen waar u beweerdelijk iets verschuldigd bent, maar dus ook als u de opdrachtgever bent. Omdat het voeren van een incassobureau nog altijd een vrij beroep is ontbreekt vaak de juiste kennis en ervaring om een geschil goed op te lossen.

 

Aliter Melius heeft het een van haar kernactiviteiten gemaakt dit soort louche praktijken uit de maatschappij te bannen en geschillen zoveel mogelijk zonder lange en dure procedures op te lossen. Dat is beter voor zowel voor de crediteur áls voor de debiteur.

 

Belt u ons gerust op 020-234 4444 om te informeren naar onze aanpak tegen dit soort praktijken. Uiteraard kunt u ook informeren naar onze gunstige voorwaarden om namens u een vordering te innen óf om uw rechten als debiteur te beschermen. Mailen mag uiteraard ook naar incassozaken@alitermelius.nl

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search