Juridische dienstverlening voor MKB

Aliter Melius is Latijn voor ‘Anders en Beter’. Dat is ook de manier waarop wij onze zakelijke klanten bijstaan. Voor een onbezorgde gang van zaken binnen een bedrijf is een constante vinger aan de pols gewenst. Overal schuilen potentiële geschillen die vaak bij voorbaat hadden kunnen worden voorkomen. Aliter Melius is gespecialiseerd in het meedenken met haar MKB relaties over het vinden van oplossingen voor verschillende kwesties in het bedrijfsleven. Wij zijn dan ook trots op onze partnerschappen met vele bedrijven in verschillende sectoren en de manier waarop wij onze stempel kunnen drukken op het voorkomen van problemen of juist het oplossen van geschillen.

De problemen binnen een bedrijf kunnen in hun aard verschillen. Soms is er een discussie met een (ex-)werknemer (arbeidsrecht) of moet een lopend contract -het liefst in goed overleg- worden aangepast (contractenrecht). Maar ook zijn er altijd die paar hoofdpijndossiers in het debiteurenbestand (insolventierecht) en wil u als MKB’er toch proberen de relatie met uw klant in stand te houden of een geschil met een verzekeraar over een afgewezen claim (verzekeringsrecht). De aanpak van Aliter Melius is er altijd op gericht om de zaak zo snel als mogelijk en waar mogelijk met een goed gesprek op te lossen. Maar als dat niet lukt dan heeft Aliter Melius ook de expertise om de zaak aan de kantonrechter voor te leggen.

Voor meer informatie of een afspraak voor een vrijblijvend gesprek over onze zakelijke dienstverlening aan bedrijven kunt u ons bellen op 020-234 4444 of mailen naar info@alitermelius.nl

Uw probleem is ons probleem, maar wij lossen het op!

Team Aliter Melius

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search